Член на Европейския парламент

Европейският парламент окуражава по-активното участие на жените в икономическия живот на ЕС

С голямо мнозинство от 441 гласа "за", 205 "против" и 52 "въздържал се" Европейският парламент прие годишния доклад за напредъка на равенство между мъжете и жените в Европейския съюз през 2013г. Докладчик в сянка за ЕНП бе Мария Габриел,председател на делегацията на ЕНП-ГЕРБ в ЕП и зам.-председател на групата на ЕНП.

Въпреки напредъка през годините за повече равенство между двата пола, ЕП изтъкна основните политически предизвикателства като разликата в заплащането и пенсиите, борбата срещу насилието над жени, правата на сексуално и репродуктивно здраве, вкл. правото на достъп до аборт и противозачатъчни средства.

Евродепутатите призоваха за окуражаване участието на жените в икономически и политическия живот, насърчаването им да са активни предприемачи и да градят кариери в областта на науката, технологиите и ИТ сектора.  

Според българския евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев този доклад е изключително важен за борбата срещу неравенството на половете в Европейския съюз, вкл. в България, и особено за по-активното участие на жените в динамичната европейска икономика. "През последните години докладът е предизвиквал големи полемики в Европейския парламент и дори се е стигало до неговото отхвърляне. Но под вещото ръководство на докладчика за ЕНП Мария Габриел, тази година докладът бе подкрепен с голямо мнозинство, с което ЕП доказа, че работи в интерес на европейските граждани.", коментира евродепутатът. "Вярвам, че с такива членове на ЕП като Мария Габриел, която неспирно се бори за правата на жените не само като член на комисията по равенство на половете, но и в качеството си на зам.-председател на групата на ЕНП, българските жени имат достойно и уважавано представителство в ЕП.", допълни Емил Радев.