Член на Европейския парламент

Прилагат ли се двойни стандарти при оценките на правосъдните системи на държавите-членки

В писмен въпрос към Европейската комисия (ЕК) българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев пита дали се прилагат обективни критерий при оценките на правосъдните системи на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Въпросът на Емил Радев е провокиран от публикуваните в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието,  данни, според които България е сред отличниците в ЕС. Българските съдилища са сред най-бързите по приключване на граждански, административни и търговски дела и в същото време са сред тези с най-малко висящи дела. Статистиката и данните ясно посочват, че българските съдии вършат своята работа професионално и не отстъпват на своите западни колеги.

"Докато за ефективността  и качеството на съдебните системи се използват обективни критерии, то по отношение на независимостта на съдебните системи критериите са субективни - тук първите от посочените данни са базирани на мнението на гражданите. Ето защо се обърнах към ЕК, която да даде информация дали "обективните" данни от таблиците се взимат предвид при подготвянето на докладите по Механизма за сътрудничество и проверка или към някои държави-членки се подхожда "субективно" и се прилагат двойни стандарти", коментира Емил Радев.

Според данните за ефективност и качество на съдебната система, България е сред първенците. Например у нас са необходими по-малко от 100 дни за разглеждането на граждански, търговски, административни и други дела на първа инстанция, което ни отрежда на седмо място в Европа по показател бързина на съдебното производство. За сравнение, на Германия й е необходимо пет пъти повече време или иначе казано - близо 500 дни. Дела на втора инстанция, свързани с нарушения на търговските марки, в България се решават за по-малко от 200 дни, докато във Франция са необходими над 600 дни. Дела по нарушения на обществените поръчки отново се решават за по-малко от 200 дни, което ни поставя на шесто място по бързина на производството в ЕС.

Българските съдилища са и сред водещите държави в ЕС по предоставяне на онлайн публичен достъп, като всички граждански и търговски дела, както и техните решения, се публикуват в интернет, което не може да се каже за Германия например, коментира още Радев. Според българския евродепутат от ГЕРБ, който е член на правната комисия и на Комисията по правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент, Информационното табло опровергава твърдения, че българската съдебна система е неефективна. "Защо при тези добри показатели за ефективността и качеството на българската съдебна система в информационното табло, ЕК продължава да прилага механизма за сътрудничество и проверка? Не се ли прилагат двойни стандарти към определени държави членки?", пита още Емил Радев във въпроса си към Европейската комисия.